r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
22-06-2023

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy w Trzydniku Dużym informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z Dz.U.2022 poz.1297 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników... CZYTAJ WIĘCEJ...
Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzydnik Duży:
22-06-2023

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na...

CZYTAJ WIĘCEJ...
Formularz zgłoszenia zbiornika
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
22-06-2023

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: