r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Pracownicy Urzędu

tel. 15 873 18 79  fax. 15 873 18 21

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon wewnętrzny

e-mail/inne

Kwiecień Franciszek

Wójt Gminy

312

 

Maciąg Dariusz

Zastępca Wójta

329

 

Wioletta Niezbecka

Sekretarz Gminy

313

 

Zięba Renata

Skarbnik Gminy

314

 

Biegaj Ewa

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

318

 

Błaszczak Konrad 

Podinspektor ds. informatyki i archiwum zakładowego

325

informatyk@trzydnikduzy.pl

Bujanowska Bożena

Sprzątaczka

---

 

Buk Anna

Inspektor ds. administracyjnych, gospodarczych i społecznych

311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

Burek Marzena

Inspektor ds. obsługi finansowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

Drzymała Marian

Pracownik gospodarczy

---

 

Dyguś Ewelina

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

Janiec Katarzyna

Inspektor ds. księgowości gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

321

k.janiec@trzydnikduzy.pl

Jaworek Krzysztof

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Klimczewska Joanna

Podinspektor ds. księgowości oświatowej, Zastępca Skarbnika Gminy

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Leszczuk Bartłomiej

Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg i gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Miśkiewicz Jolanta

Inspektor ds. wymiaru podatku

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Pachla Patrycja

Pomoc Administracyjna

311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

Nitkiewicz Iwona

Podinspektor ds. obsługi rady

315

radagminy@trzydnikduzy.pl

Olszowy Barbara

Inspektor ds. podatkowych

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Pernal Kazimierz

Konserwator wodociągu

---

 

Puzoń-Zakościelna Barbara

Radca prawny

332

 

Pytlak Edward

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

325

rolnictwo@trzydnikduzy.pl

Saganowska Edyta

Zastępca Kierownika USC

334

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Sobota Marta

Inspektor ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Tupaj Wioleta

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Marcin Chrzanowski

Podinspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

328

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Zaguła Wiesława

Inspektor ds. księgowości budżetowej

324

 

Ziarno Ryszard

Inspektor ds. obrony cywilnej

327

zarzadzaniekryzysowe@trzydnikduzy.pl

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna