r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Pracownicy Urzędu

Spis pracowników Urzędu Gminy Trzydnik Duży

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon wewnętrzny

E-mail

Serafin Krzysztof

Wójt Gminy

312

wojt@trzydnikduzy.pl

Mularczyk Tomasz

Sekretarz Gminy

313

sekretarz@trzydnikduzy.pl

Szwed Ewelina

Skarbnik Gminy

314

skarbnik@trzydnikduzy.pl

Mikusek Anna

Zastępca Skarbnika Gminy

324

 

Bosiak Joanna

Referent ds. promocji i rozwoju gminy

311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

Błaszczak Konrad

Informatyk

325

informatyk@trzydnikduzy.pl

Danielewicz Paweł

Referent ds. gospodarki komunalnej

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Chrzanowski Marcin

Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

328

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Kowalczyk Elżbieta

Kierownik referatu infrastruktury
i planowania przestrzennego

323


budownictwo@trzydnikduzy.pl

 

Miśkiewicz Jolanta

Inspektor ds. wymiaru podatku

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Olszowy Barbara

Inspektor ds. podatkowych

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Tupaj Wioleta

Inspektor ds. księgowości podatkowej

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Jarosz-Stefanik Katarzyna

Podinspektor ds. administracyjno - kadrowych

321

k.jarosz-stefanik@trzydnikduzy.pl

Nitkiewicz Iwona

Podinspektor ds. obsługi rady gminy

315

radagminy@trzydnikduzy.pl

Kuryło Eliza

Referent ds. księgowości budżetowej

324

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl 

Pęzioł Anna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

Gazarkiewicz Nina

Inspektor ds.księgowości budżetowej

324

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl 

Lis Sławomir

Radca Prawny

332

 

Staniec Angelika

Referent ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

325

rolnictwo@trzydnikduzy.pl

Saganowska Edyta

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

334

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Twardygrosz Agnieszka

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Mariola Resztak

referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

323

zarzadzaniekryzysowe@trzydnikduzy.pl

Stolarska Anna

Inspektor ds. oświaty

336

a.stolarska@trzydnikduzy.pl

Bierut Edyta

Referent ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Iwona Kozieł

Referent ds. obsługi finansowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl 

Robak Patrycja

Referent ds. księgowości oświatowej

326

oświata@trzydnikduzy.pl

Pączek Gabriela

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum zakładowego

318

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Pączek Katarzyna

Pomoc administracyjna

326

 

Zaorska Teresa

Inspektor ds. księgowości oświatowej

326

oświata@trzydnikduzy.pl

Bryczek Aleksandra

Archiwista

 

a.bryczek@trzydnikduzy.pl

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: