r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Pracownicy Urzędu

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon wewnętrzny

E-mail

Serafin Krzysztof

Wójt Gminy

312

wojt@trzydnikduzy.pl

Mularczyk Tomasz

Sekretarz Gminy

313

sekretarz@trzydnikduzy.pl

Szwed Ewelina

Skarbnik Gminy

314

skarbnik@trzydnikduzy.pl

Mikusek Anna

Zastępca Skarbnika Gminy

324

 

Bosiak Joanna

Sekretarka

311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

Błaszczak Konrad

Stanowisko ds. informatyki i archiwum zakładowego

325

informatyk@trzydnikduzy.pl

Burek Marzena

Inspektor ds. obsługi finansowej

319

 

Jaworek Krzysztof

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
i planowania przestrzennego

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Chrzanowski Marcin

Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

328

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Kowalczyk Elżbieta

Inspektor ds. gospodarki komunalnej 

323


budownictwo@trzydnikduzy.pl

 

Miśkiewicz Jolanta

Inspektor ds. wymiaru podatku

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Olszowy Barbara

Inspektor ds. podatkowych

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Tupaj Wioleta

Inspektor ds. księgowości podatkowej

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Jarosz-Stefanik Katarzyna

Podinspektor ds. administracyjno - kadrowych

321

k.jarosz-stefanik@trzydnikduzy.pl

Nitkiewicz Iwona

Podinspektor ds. obsługi rady gminy

315

radagminy@trzydnikduzy.pl

Pęzioł Anna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

Gazarkiewicz Nina

Inspektor ds.księgowości budżetowej

324

 

Lis Sławomir

Radca Prawny

332

 

Staniec Angelika

Referent ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

325

rolnictwo@trzydnikduzy.pl

Saganowska Edyta

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

334

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Twardygrosz Agnieszka

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Ziarno Ryszard

Inspektor ds. obrony cywilnej

327

zarzadzaniekryzysowe@trzydnikduzy.pl

Stolarska Anna

Inspektor ds. oświaty

336

a.stolarska@trzydnikduzy.pl

Bierut Edyta

Referent ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Resztak Mariola

Pomoc administracyjna (Referat infrastruktury i planowania)

323

 

Bryczek Aleksandra

Pomoc administracyjna (Sekretariat)

 311

a.bryczek@trzydnikduzy.pl

Robak Patrycja

Pomoc administracyjna 
(Księgowość oświatowa)

326

oświata@trzydnikduzy.pl

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: