r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Pracownicy Urzędu

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon wewnętrzny

e-mail/inne

Serafin Krzysztof

Wójt Gminy

312

 

Mularczyk Tomasz

Sekretarz Gminy

313

sekretarz@trzydnikduzy.pl

Zięba Renata

Skarbnik Gminy

314

skarbnik@trzydnikduzy.pl

Pakuła Katarzyna

Inspektor ds. księgowości gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, dowodów osobistych i ewidencji ludności

318

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Błaszczak Konrad 

Podinspektor ds. informatyki i archiwum zakładowego

325

informatyk@trzydnikduzy.pl

Buk Anna

Inspektor ds. administracyjnych, gospodarczych i społecznych

311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

Burek Marzena

Inspektor ds. obsługi finansowej

319

 

Szwed Ewelina

p.o. Zastępcy Skarbnika

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Jaworek Krzysztof

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Leszczuk Bartłomiej

Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg i gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Miśkiewicz Jolanta

Inspektor ds. wymiaru podatku

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Pachla Patrycja

Podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych i działalności gospodarczej

321

p.pachla@trzydnikduzy.pl

Pączek Gabriela

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

315

radagminy@trzydnikduzy.pl

Olszowy Barbara

Inspektor ds. podatkowych

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Lis Sławomir

Radca prawny

332

 

Pytlak Edward

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

325

rolnictwo@trzydnikduzy.pl

Saganowska Edyta

Zastępca Kierownika USC

334

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Sobota Marta

Inspektor ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Tupaj Wioleta

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Chrzanowski Marcin

Podinspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

328

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Zaguła Wiesława

Inspektor ds. księgowości budżetowej

324

 

Pęzioł Anna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

Ziarno Ryszard

Inspektor ds. obrony cywilnej

327

zarzadzaniekryzysowe@trzydnikduzy.pl

Twardygrosz Agnieszka

Referent ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Zdyb Ryszard

Inspektor ds. oswiaty

336

oswiata@trzydnikduzy.pl

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: