r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

  Trzydnik Duży: Podziękowanie za plony
29-08-2016

Podziękowanie za plony - Fotorelacja z tegorocznego Święta Plonów

Czerwcowe burze z gradem wyrządziły w gminie Trzydnik Duży wielomilionowe szkody, a mimo to rolnicy tłumnie zebrali się w niedzielę 28 sierpnia, by podziękować za plony. W związku z kataklizmem tegoroczne święto plonów miało skromniejszą oprawę. Organizatorzy zrezygnowali z Festynu Sołeckiego, który od kilku lat był stałym elementem Dwóch Dni Trzydnika, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze postanowili przeznaczyć na pomoc dla potrzebujących rodzin.

Zgodnie z tradycją dożynki na trzydnickim stadionie rozpoczęła plenerowa msza święta w intencji rolników, którą celebrował proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie ksiądz Stanisław Rząsa.

Po eucharystii koła gospodyń wiejskich przy akompaniamencie Kapeli Ludowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym wykonały pieśń obrzędową "Niosą ludzie plony", a wójt Franciszek Kwiecień odebrał od starostów dożynkowych bochen chleba, wypieczony z tegorocznych zbóż.

Po eucharystii koła gospodyń wiejskich przy akompaniamencie Kapeli Ludowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym wykonały pieśń obrzędową "Niosą ludzie plony", a wójt Franciszek Kwiecień odebrał od starostów dożynkowych bochen chleba, wypieczony z tegorocznych zbóż. W tym roku funkcję tę pełnili sołtysi Olbięcina - Piotr Wojtan i Łychowa Szlacheckiego - Agnieszka Szot. W swoim wystąpieniu wójt Franciszek Kwiecień przypomniał, że dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt dla każdego mieszkańca wsi, a praca w gospodarstwie rolnym nie kończy się wraz z zebranymi plonami. - Dożynki to czas wdzięczności i kontynuowania narodowej, chłopskiej tradycji. Ich charakter się zmieniał, ale co roku są obchodzone w podziękowaniu za ciężką prace rolnika, która jest uzależniona od kaprysów pogody. Tak też było i w tym roku - mówił wójt Kwiecień, nawiązując do czerwcowego gradobicia.

Niedzielne święto było również okazją do ogłoszenia listy laureatów tegorocznych konkursów na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne i najładniejszy ogród przydomowy. W konkursie gospodarstw najwyżej oceniono posesję Teodory i Leszka Irackich z Dąbrowy, druga nagroda przypadła Kamili i Bartłomiejowi Drzymałom z Węglinka, a trzecią odebrała Janina Łapa z Rzeczycy Ziemiańskiej. Właścicielką najładniejszego ogrodu okazała się Iwona Krupa z Trzydnika Dużego, drugie miejsce zajęła Alfreda Skrzypek z Rzeczycy Księżej, a trzecie Ewa Dziewa z Rzeczycy Ziemiańskiej. Ponadto wyróżnienie specjalne za tradycyjny wiejski ogród jury przyznało Teresie Baran z Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii, a właściciele pozostałych 8 ogrodów, zgłoszonych do konkursu, otrzymali wyróżnienia.

W części artystycznej święta plonów zaprezentowały się lokalne grupy taneczne "Domino" z GOK w Trzydniku Dużym i KNK z Olbięcina, a dożynkową publiczność bawiły w tym roku folkowy zespół "Redlin", discopolowe grupy "Classic" i "Jaro" oraz "Marvel".

Wśród gości trzydnickiego święta plonów byli wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Marceli Niezgoda, radni Rady Powiatu w Kraśniku Bożena Wilkołek i Henryk Flis oraz przedstawiciele sąsiednich gmin, a listy okolicznościowe do uczestników dożynek przysłali posłowie Jan Łopata, Wojciech Wilk, Sylwester Tułajew i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: