r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Gminna Biblioteka publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców gminy do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz czytelni internetowej. 

Dyrektor Biblioteki: Ewa Biała 

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym została utworzona w 1949 roku. Działalność swoją rozpoczęła w jednym pomieszczeniu bibliotecznym posiadając na wyposażeniu 500 wol. księgozbioru o wartości 1 066,55 zł. 

Biblioteka spełniała ogromną rolę ożywiając kulturę w powojennym społeczeństwie gminy, uczestnicząc w walce z analfabetyzmem i powszechną edukacją ludności wiejskiej. Potrzeba tej formy działalności doprowadziła do utworzenia punktów bibliotecznych, które prowadziły kursy dobrego czytania, umożliwiały ludności zetknięcie się z literaturą polską i światową, zapewniały młodzieży i dzieciom stały dostęp do książek. Gmina Trzydnik Duży zajmowała czołowe miejsce pod względem czytelnictwa oraz organizacji biblioteki w powiecie kraśnickim. Podobną pozycję zajmuje obecnie. 

W ciągu ponad 50-letniej działalności biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokalizację i formy działania. Od 1986 roku siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy zajmując dwa pomieszczenia.

Sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy tworzą Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym oraz jej 3 filie:

 • Olbiecin (rok zał. 1966),
 • Rzeczyca Księża (rok zał. 1962),
 • Rzeczyca Ziemiańska (rok zał. 1961).

Czytelnictwo gminy wspomagają również 2 punkty biblioteczne w Woli Trzydnickiej i Łychowie Gościeradowskim. Biblioteką kieruje p.o. Dyrektora GBP p. Ewa Biała, a w filiach pracują panie Agnieszka Lenart (Olbięcin), Wiesława Kotuła (Rzeczyca Księża) i Aleksandra Wójcik (Rzeczyca Ziemianska). 


Jednym z głównych zadań Biblioteki jest gromadzenie zbiorów, które każdego roku są aktualizowane i powiększane. W zbiorach Bibliotek znajdują się bogate księgozbiory podręczne, poszerzone o literaturę regionalną - do wykorzystania na miejscu. Poza tym duży wybór tytułów literatury pięknej polskiej i światowej, w tym bieżące hity czytelnicze literatury popularnej, zestawy lektur do poszczególnych typów szkół, oraz literatura edukacyjna - wspomagająca zdobywanie wiedzy od poziomu szkół podstawowych po szkoły wyższe.

Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

 • GBP Trzydnik Duży - 13 852 wol.
 • Filia Olbięcin - 5 923 wol.
 • Filia Rzeczyca Księża - 6 969 wol.
 • Filia Rzeczyca Ziemiańska - 7 355 wol.

Zbiory naszych placówek liczą obecnie 34 099 woluminów i są ciągle uzupełniane. Podstawowym źródłem pomnażania zbiorów to zakup. Kwoty przeznaczone na ten cel, pochodzące z budżetu to 22 000 zł rocznie. Od kilku lat w gromadzeniu księgozbioru wspomaga nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość przekazywanych dotacji uzależniona jest od liczby czytelników zarejestrowanych w roku poprzedzającym skaładanie wniosku.

W ciągu ostatnich lat do bibliotek naszej gminy zakupiono:

 • 2007 r. - 1 588 wol. o wartości 35 924 zł w tym 292 wol. z dotacji ministerialnej,
 • 2008 r. - 1 612 wol. o wartości 37 106 zł w tym 428 wol. z dotacji ministerialnej,
 • 2009 r. - 1 377 wol. o wartości 32 232 zł w tym 142 wol. z dotacji ministerialnej.
Pochodną trafnego doboru gromadzonych zbiorów jest liczba czytelników rejestrowanych w naszych Bibliotekach. W roku 2009 ogółem w gminie zarejestrowano 1 715 czytelników.

Czytelnicy w poszczególnych placówkach:
 • GBP Trzydnik Duży - 828
 • Filia olbięcin - 254
 • Filia Rzeczyca Ksieża - 281
 • Filia Rzeczyca Ziemiańska - 356.

Najliczniejsze wiekowo grupy czytelników to czytelnicy w wieku do 15 lat, oraz w wieku od 25-44 lat. Najliczniejsze zawodowo grupy czytelników, spośród ogółu zarejestrowanych to uczniowie. W roku 2009 cztery placówki biblioteczne wypożyczyły czytelnikom - mieszkańcom naszej gminy, oraz czytelnikom z gmin ościennych 39 991 książek.

Wypożyczenia w poszczególnych placówkach:

 • GBP Trzydnik Duży - 15 480
 • Filia olbięcin - 6 385
 • Filia Rzeczyca Ksieża - 8 812
 • Filia Rzeczyca Ziemiańska - 9 314.

Poza udostępnianiem księgozbioru na zewnątrz Biblioteki wykorzystując księgozbiory podręczne swych placówek i udostępniając je na miejscu prowadzą działalność bibliograficzno- informacyjną. W roku 2009 odnotowano w placówkach bibliotecznych udzielenie 2 071 informacji, udostępnienie na miejscu 1 027 książek. W ramach biblioteki działa czytelnia internetowa "Ikonka", wyposażona w 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, która cieszy się dużą popularnością. Na koniec 2009 r. zarejestrowano 561 korzystajacych. Najcześciej z bezpłatnego dostępu do internetu korzystają studenci, uczniowie, rolnicy i bezrobotni.

Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Filii to przede wszystkim akcentowanie obchodów świat i rocznic literackich okolicznościowymi gazetkami i wystawkami książek. Inne formy tej działalności oparte są na współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolami z terenu gminy. Najczęściej są to wycieczki przedszkolaków i najaktywniejszych czytelników z Bibliotek Szkolnych, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania z najaktywniejszymi czytelniczkami i przeglądy nowości książkowych. W roku 2009 zorganizowano "Spotkanie z poezją" - spotkanie autorskie z poetkami Ewą Serafin i Weroniką Zdyb, które odbyło się 8 maja w Filii w Olbięcinie. Uczesticzyło w nim 24 osoby, a rok później (9 czerwca 2009) razem z Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym - spotkanie z pisarzem - Anatolem Diaczynskim w którym wzieło udział około 130 uczestników.

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje również z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Efektem tej wspólnej działalności jest gromadzenie w bibliotekach literatury fachowej z zakresu uzależnień, organizowanie imprez o tematyce antyalkoholowej, wystaw książek, konkursów dla dzieci i dla dorosłych, oraz przy okazji spotkań z czytelnikami pogadanek propagujących zdrowy styl życia- wolny od jakichkolwiek uzależnień. Rokrocznie podczas gminnego Święta Plonów organizowane są także konkursy literackie i loteria fantowa, a zakup nagród i fantów dla uczestników możliwy jest dzięki finansowemu wsparciu G.K.R.P.A.

W ramach zdrowego stylu życia 15 czerwca 2008 r. Biblioteka zorganizowała, wspólnie ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym "Uśmiech" z Kraśnika, imprezę dla mieszkanców gminy pt. "Festyn Trzeźwościowy" w trakcie którego przeprowadziła dwa konkursy:

 1. Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem "STOP! Nie piję" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w którym wzieło udział 39 osób, a 13 nagrodzono.
 2. "Turniej wiedzy antyalkoholowej" dla wszystkich chetnych. Uczesticzyło w nim 65 osób w różnym wieku, od drugoklasisty po babcie, z czego 47 zostało nagrodzonych ksiażkami i fantami.

Staraniem bibliotekarzy oraz życzliwością władz samorządowych z roku na rok poprawia się baza lokalowa placówek bibliotecznych. W roku 2004 filia GBP w Olbięcinie została przeniesiona do nowego lokalu i wyposażona w nowy sprzęt biblioteczny. Rok 2005 - zostały pomalowane ściany i odnowione podłogi w filii GBP w Rzeczycy Ziemiańskiej, po przeprowadzonej wcześniej termomodernizacji. W roku 2006 przeprowadzono prace nad poprawą estetyki wnętrza lokalu zajmowanego przez filię GBP w Rzeczycy Ksieżej, a w 2008 r. również lokalu Filii GBP w Rzeczycy Ziemianskiej oraz w GBP w Trzydniku Dużym.

Obecność Biblioteki jako instytucji kulturalno-oświatowej jest niezbędna dla społeczności gminnej. Świadczy o tym liczba czytelników korzystających ze zbiorów bibliotek i ilość wypożyczanych książek. Przez samorząd lokalny Biblioteka postrzegana jest nie tylko jako niezbędna w środowisku instytucja usługowa, lecz także jako wypracowany przez społeczność lokalną majątek komunalny, który należy ochraniać i pomnażać.

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: