r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Jubileusz KGW z Rzeczycy Księżej
07-04-2016

Jubileusz KGW z Rzeczycy Księżej

Były gratulacje, życzenia, upominki i występy zaprzyjaźnionych zespołów. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej świętowało w środę 6 kwietnia 60. rocznicę powstania.

Oprócz jubilatek, w uroczystości, która odbyła się w miejscowej świetlicy wiejskiej, wzięli udział przedstawiciele władz gminnych z wójtem Franciszkiem Kwietniem, a także powiatowych i wojewódzkich oraz firm i instytucji, wspierających lokalne inicjatywy kulturalne.

Dotychczasową historię koła w Rzeczycy Księżej, które działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, przypomniały przewodnicząca Wiesława Bucior i dyrektor GOK Ewa Sobota. Placówka wydała też okolicznościowy folder na 60-lecie oraz przygotował wystawy rękodzieła ludowego i o historii KGW.

Za swoją działalność jubilatki odebrały medal starosty kraśnickiego oraz medal i nagrodę, przyznaną przez marszałka i zarząd województwa lubelskiego. Jak na prawdziwy jubileusz przystało był też urodzinowy tort i głośne "sto lat" dla KGW oraz Zuzanny Puzoń, która jako jedyna należy do koła od początku jego istnienia, czyli od 1956 roku.

W części artystycznej spotkania, oprócz jubilatek, wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej, koła gospodyń z Woli Trzydnickiej, Łychowa, Trzydnika Dużego i Olbięcina oraz poetka Agnieszka Piórkowska i Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego.

Środowa uroczystość, zorganizowana w ramach tradycyjnego "Spotkania wielkanocnego", była połączona z podsumowaniem tegorocznego Konkursu Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej. Za najciekawsze pisanki, stroiki, pająki i palmy, jurorzy przyznali w sumie 27 nagród głównych i 24 wyróżnienia.

KGW w Rzeczycy Księżej jest jedną z kilkunastu takich organizacji w gminie. Powstało w 1956 roku, a w pierwszym jego zarządzie znalazły się: Romana Wyrwas, Lucyna Drzewień, Anastazja Kostka, Maria Wieprzyńska. Pierwszą przewodniczącą była Romana Wyrwas, a potem funkcję tę pełniły: Halina Drzewiej, Maria Suchora, Bronisława Piotrowska, Jadwiga Kołtun i obecna przewodnicząca Stanisława Bucior, która przewodzi KGW od 1999 roku.

Początki działalności koła w Rzeczycy Księżej nie były łatwe, a jego członkinie spotykały się w prywatnych domach. Panie organizowały zabawy taneczne, z których dochód przeznaczały na zakup szatkownicy, kuchni węglowej czy naczyń kuchennych do wypożyczania. W pierwszy latach działalności KGW dysponowało serwisem dla 50 osób. Teraz udostępnia imprezy z udziałem czterokrotnie większej grupy ludzi. Oprócz tego, koło inicjowało liczne kursy, dzięki którym gospodynie wprowadzały na wieś najnowsze trendy artystyczne czy kulinarne. Uczyły się wówczas wykonywania wyrobów masarskich, garmażeryjnych i cukierniczych, kroju i szycia, pieczenia i gotowania, a także wyrobów z wikliny.

Rzeczyckie gospodynie zabiegały również o poprawę sytuacji społecznej kobiet wiejskich i ich rodzin. Ich działalność skupiała się na wspomaganiu ludzi w trudnej sytuacji i uczeniu wzajemnej
pomocy, a także przygotowywały spektakle oraz organizowały festiwale i różnego typu biesiady, upowszechniając w ten sposób rodzimy folklor.

Początkowo KGW w Rzeczycy Księżej liczyło około 30 członkiń, ale 1974 roku liczba ta wzrosła dwukrotnie. Podobnie jak większość kół, obecnie panie łączą w swojej działalności tradycję z nowoczesnością. Członkinie koła kultywują ludowe obrzędy i zwyczaje - wiją wieńce dożynkowe i palmy wielkanocne, wykonują tradycyjne formy zdobnicze i śpiewają stare pieśni charakterystyczne dla tego regionu. W swojej działalności nie stronią również od biesiadnego charakteru piosenek, tworząc też swój autorski repertuar artystyczny - wokalny, teatralny i kabaretowy.

Organizację urodzinowej uroczystości wsparli: wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni Rady Powiatu Kraśnickiego Bożena Wilkołek i Henryk Flis, dyrektor Banku Spółdzielczego w Trzydniku Dużym Zofia Kwiecień, właściciele miejscowej piekarni Agata i Krzysztof Pudłowie, firma "Mizar" Michała i Jarosława Zarębów oraz Anna Zaręba z Rzeczycy Księżej, Rada Sołecka Rzeczycy Księżej, radny i sołtys tej miejscowości Grzegorz Radwan, prezes OSP Wojciech Nawrocki i radny Michał Herbet, Koło Rekreacyjno-Wędkarskie "Karaś", Jadwiga Surowiec i Ryszard Bucior z Rzeczycy Księżej oraz Edward Sosnówka z Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: