r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Co rok sukces w Księżomierzy
18-06-2019

Co rok sukces w Księżomierzy

Artyści z gminy Trzydnik Duży z nagrodami za pierwsze i trzecie miejsca zakończyli udział w tegorocznym Międzydiecezjalnym Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Księżomierzy.
Podczas imprezy, "Matko która nas znasz, z dziećmi swymi bądź" , która odbyła się w niedzielę 16 czerwca, pierwsze miejsce zajął zespół Świteź z Węglina, a trzecie - Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina, działający w ramach Koła Gospodyń Wiejskich "Przyjazna Wieś".

W ten sposób obydwaj reprezentanci gminy powtórzyli podwójny sukces sprzed roku, gdy na tej samej imprezie zdobyli identyczne laury.

W tym roku "Świteź" wyśpiewała nagrodę utworem zatytułowanym "Obudź mnie do wiary Matko", natomiast KNK z Olbięcina zasłużył na trzecie miejsce wykonaniem pieśni pod tytułem "Jest na świecie miłość".
 
Zespół "Świteź" prowadzony przez Ewę Miśkiewicz występował już z powodzeniem na wielu imprezach i przeglądach o zasięgu nie tylko lokalnym. Z kolei Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina przed dwoma laty na tej samej imprezie w Księżomierzy zdobył pierwszą nagrodę.

Tegoroczna rywalizacja o Medaliony Matki Bożej Księżomierskiej była wyjątkowa, ponieważ w organizowanym po raz trzynasty przeglądzie wzięła udział rekordowa liczba około 80 podmiotów wykonawczych.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: