r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Wojewódzki konkurs palm i pisanek
01-04-2019

Wojewódzki konkurs palm i pisanek

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zachęca mieszkańców do udziału w pierwszym Wojewódzkim Konkursie Wielkanocnym. Autorzy konkursowych propozycje najpierw muszą je poddać ocenie jury gminnego, ponieważ każda gmina z województwa lubelskiego może zgłosić do finału tylko trzy prace - jedną palmę i dwie pisanki, jedną wykonaną techniką tradycyjną i drugą - współczesną.

Twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, dzieci i młodzież szkolna oraz inni mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje propozycje do miejscowego ośrodka kultury do 5 kwietnia, ponieważ trzy dni później Starostwo Powiatowe w Kraśniku wybrane dzieła musi przekazać do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, który organizuje konkurs razem z urzędem marszałkowskim.

Finał regionalny odbędzie się podczas wspólnej imprezy obrzędowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Niedzielę Palmową 14 kwietnia.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.wok.lublin.pl, a informacji dla mieszkańców gminy Trzydnik Duży udzielają pracownicy ośrodka kultury. Można się w tej sprawie kontaktować z nimi osobiście lub telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26.

Wojewódzki konkurs palm i pisanek

(fot. WOK w Lublinie)

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-wojewodzki-konkurs-palm-i-pisanek,21144.html

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: