r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Zgłoszenia recytatorów
26-09-2018

Zgłoszenia recytatorów

Miłośnicy literatury z powiatu kraśnickiego mogą już wybierać teksty, które zechcą zaprezentować podczas 22. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Prezentacje odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 24 października, ale zainteresowani powinni przesłać swoje zgłoszenie do 19 października.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem "Narodziny światów - Fantastyka w literaturze". - W historii literatury to fantastyka - czerpiąca swe inspiracje od bajek, baśni, klechd i mitów, najsilniej jest związana z z wrażliwością młodych czytelników. Dzięki lekturze Lema, Strugackich czy Le Guin z pewnością niejedna idea i niejeden wynalazek ziściły się w umysłach młodych naukowców. Jednak, by rzeczy realne z tych światów nierealnych mogły się narodzić, musimy czytać fantastykę jasno i ze zrozumieniem. Recytując utwory fantastyczne - właśnie dzięki ruchowi wyobraźni - powołujemy do istnienia nieistniejące - piszą do uczestników pomysłodawcy konkursu z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Centrum Kultury w Lublinie. Jednocześnie przypominają, by przy wyborze i prezentacji tekstów pamiętać o sentencji Marka Aureliusza, który mawiał "Bądź zwięzły! Każde niepotrzebnie wypowiedziane słowo odpływa. Świat jest przeludniony słowami".

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i młodzież ze szkół średnich, a także studenci i dorośli miłośnicy poezji i prozy.

Każdy z recytatorów będzie mógł zaprezentować jeden utwór prozatorski lub wiersz. Uczniowie szkół podstawowych będą mieć do dyspozycji do 3 minut, natomiast prezentacje w wykonaniu starszych recytatorów nie powinny przekraczać 5 minut.

Najciekawsze recytacje zostaną nagrodzone upominkami i udziałem w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się pod koniec listopada w Lublinie.

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy przesyłać do 19 października pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 23-230 Trzydnik Duży. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26, a regulamin konkursu i kartę uczestnika można pobrać ze strony: www.goktrzydnik.com.pl lub:

REGULAMIN, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [477.46 KB]

(fot. arch. GOK w Trzydniku Dużym)

Źródło: ias24.eu

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: