r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Podwójny sukces na festiwalu maryjnym
12-06-2018

Podwójny sukces na festiwalu maryjnym

mina Trzydnik Duży ma swoich przedstawicieli w gronie laureatów 12. Międzydiecezjalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej w Księżomierzy. Podczas imprezy pod hasłem "Matko która nas znasz, z dziećmi swymi bądź" , która odbyła się w niedzielę 10 czerwca, pierwsze miejsce zajął zespół Świteź z Węglina, a na trzecią nagrodę zasłużył Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina.
Zespół "Świteź" został doceniony przy jury za utwór "Niewiasta obleczona w słońce". Kobieco-męska grupa, którą kieruje Ewa Miśkiewicz, działa od niedawna, ale już ma bogaty repertuar. Członkowie zespołu współpracują także z zespołem Koła Gospodyń Wiejskich w Węglinie i aktywnie angażują się w życie kulturalne gminy. "Świteź" występowała m.in. podczas Nadwiślańskich Spotkań Sobótkowych w Annopolu i na "Maliniakach" w Bobach, a także "Wielkanocnych Spotkaniach" "Festiwalu Wsi" i dożynkach, które odbywały się w Węglinie.
 
Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina ujął jurorów niedzielnego przeglądu wykonaniem "Cygańskiej Madonny". Zespół, prowadzony przez Magdalenę Pelc, powstał w lutym 2015 roku i do tej pory prezentował się na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych. Przed rokiem na imprezie w Księżomierzy grupa zdobyła pierwsze miejsce, a wiosną 2017 roku z inicjatywy KNK powstało Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Olbięcin.
 
Źródło: ias24.eu
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: