r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Trzydnik Duży: 35 lat z "Herodami" z Budek
24-05-2018

Trzydnik Duży: 35 lat z "Herodami" z Budek

W gronie przyjaciół i miłośników swojej twórczości Zespół Obrzędowy „Herody” z Budek świętował w środę 23 maja swoje 35-lecie.
Podczas uroczystości, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, jubilaci odbierali gratulacje, nagrody i życzenia kolejnych lat aktywnej działalności.
 
Składali je przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje zaprzyjaźnionych zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i szkół, a także duchowni oraz mieszkańcy Budek i Trzydnika Dużego. 
 
Jubilaci otrzymali m.in. Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego, którą w imieniu zarządu województwa przekazał radny sejmiku Marek Kos i nagrodę "za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, od władz gminnych. Tę drugą wręczył wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień, a o przyznanie obydwu wyróżnień wnioskowała dyrektor miejscowego ośrodka kultury Ewa Sobota, która ufundowała "Herodom" także jubileuszowy tort.
Wśród składających gratulacje byli również: pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw kultury ludowej Zdzisław Podkański, starosta kraśnicki Andrzej Maj i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
 
Muzycznym prezentem dla "Herodów" były występy zespołów "Kowalanki" z Kowalina, "Majdaniacy" z Majdanu Obleszcze, KGW i Kapeli Ludowej z Trzydnika Dużego oraz poetki z Woli Trzydnickiej Marii Magdziak.
 
Podsumowaniem działalności jubilatów był film z ich dwóch sztandarowych widowisk - "Herodów" i "Misterium Męki Pańskiej".
 
Zespół Obrzędowy "Herody" z Budek powstał oficjalnie 3 listopada 1983 roku. Wśród jego założycieli byli Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski. Obecnie grupę tworzy już drugie pokolenie mieszkańców Budek i Trzydnika Dużego, którzy nadal zajmują się nie tylko działalnością artystyczną, ale również społeczną i wychowawczą.

Oprócz władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych organizację obchodów 35-lecia "Herodów" wsparli: Nadleśnictwo Gościeradów, dyrektor trzydnickiego oddziału Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej Zofia Kwiecień, radni powiatowi Bożena Wilkołek i Henryk Flis oraz Marek Siembida z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Transportowego w Potoku Wielkim, Ewelina Łata ze Sklepu "Lewiatan" w Trzydniku Dużym i Witold Sosnówka ze Sklepu "Groszek" w Olbięcinie.
 
Źródło: ias24.eu
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: