r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Jubileusz "Herodów" z Budek
21-05-2018

Jubileusz "Herodów" z Budek

Zespół Obrzędowy "Herody" z Budek świętuje swoje 35-lecie. Organizowana z tej okazji uroczystość odbędzie się w środę 23 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym.
Do wspólnego świętowania jubilaci zaprosili przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, a także zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich.
 
Grupa "Herody" powstała oficjalnie 3 listopada 1983 roku. Wśród jego założycieli byli Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski, a w skład grupy weszli mieszkańcy Budek i Dębińszczyzny (obecnie Trzydnik Duży). W ten sposób chcieli kultywować przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję kolędowania. Chodząc po wioskach wiejscy aktorzy wystawiali widowisko "Herody", do którego sami uszyli stroje. Przy okazji występów zbierali pieniądze, najpierw na zakup działki, a potem także budowę świetlicy oraz małego boiska sportowego.
 
W 1997 roku zespół poszerzył swój skład i repertuar. Razem z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Budkach przygotował "Misterium Męki Pańskiej" według scenariusza księdza Józefa Sądeja. Potem wystawiał je w kościołach południowo-wschodniej Polski, a zebrane datki przeznaczał na budowę miejscowej kaplicy. Podczas występów w kolejnych latach grupa zbierała pieniądze na wyposażenie świątyni.
 
Obecnie "Herody" tworzy już drugie pokolenie mieszkańców Budek i Trzydnika Dużego. Zespół od 35 lat prowadzi nie tylko działalność artystyczną i społeczną, ale również wychowawczą, odtwarzając widowiska, których początki sięgają teatru średniowiecznego.
 
(fot. arch. GOK w Trzydniku Dużym)
 
Źródło: ias24.eu
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: