r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Jubileusz KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej
23-04-2018

Jubileusz KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej, które jest jedną z najstarszych takich organizacji w gminie Trzydnik Duży, kończy 80 lat. Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w czwartek 26 kwietnia podczas tradycyjnych Wielkanocnych Spotkań KGW, organizowanych przez miejscowy ośrodek kultury.
Koło w Rzeczycy Ziemiańskiej powstało w 1938 roku z inicjatywy nauczycielki szkoły podstawowej pani Mazgajównej. Jego założycielkami były 17-letnie wówczas dziewczyny: Czesława Szostek-Siewierska - przewodnicząca, Helena Czarnecka - skarbnik, Stanisława Zbęk-Nitkiewicz - sekretarz oraz Henryka Pasternak, Genowefa Kosikowska, Natalia Nowak, Anna Szymańska, Klara Pasternak, Karolina Czarnecka, Monika Szymańska-Sadrakuła, Józefa Dudek i Leokadia Ćwiek. Członkinie koła od początku zajmowały się prowadzeniem kursów m.in.: kroju, szycia, haftowania, gotowania czy przygotowywania przetworów. W czasie II wojny światowej organizowały samopomoc i wspierały ugrupowania partyzanckie, a po wojnie włączyły się w odbudowę infrastruktury wsi i organizację nauczania. Pieniądze na realizację tych zadań zbierały urządzając zabawy, loterie fantowe i wystawiając sztuki teatralne. To właśnie z inicjatywy członkiń rzeczyckiego koła powstawały pierwsze szkoły zdrowia, w których tematyczne pogadanki prowadzili miejscowi lekarze i felczerzy. Kulturalną i gospodarczą działalność koło reaktywowało w 1961 roku, gdy otworzyło wypożyczalnię naczyń kuchennych i stołowych.
 
W 1973 roku powstał zespół śpiewaczy "Jarzębina", który w kolejnych latach rozwijał swoją działalność pod fachowym okiem i z akompaniamentem nauczyciela szkoły podstawowej, Bolesława Pasternaka. Później instrumentalnie zespół wspomagał Zenon Pasternak, a obecnie Zdzisław Baran. Od lat 80-tych ubiegłego wieku grupa działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej systematycznie uczestniczy w przeróżnych konkursach i okolicznościowych uroczystościach nie tylko o zasięgu gminnym, ale również powiatowym, a nawet ogólnopolskim. Kultywuje tradycję śpiewania starych, zapomnianych pieśni, kolęd i pastorałek, włącza się w akcje charytatywne, a także organizuje akcje społeczne i spotkania integracyjne. 
 

Członkinie KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej były wielokrotnie nagradzane za swoją postawę i działalność społeczną, a podczas czwartkowej uroczystości zostaną uhonorowane Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego. 

Działalność koła została opracowana w formie okolicznościowego folderu, który będzie rozdawany wśród gości jubileuszowego spotkania. 
 
 
(fot. arch. GOK w Trzydniku Dużym)
 
Źródło: IAS 24
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: