r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Ogólnopolskie wyróżnienie dla "Herodów" z Budek
16-01-2018

Ogólnopolskie wyróżnienie dla "Herodów" z Budek

"Herody" z Budek na podium Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych. Podczas organizowanej po raz siódmy imprezy, która odbyła się w niedzielę 14 stycznia w Lublinie, grupa z gminy Trzydnik Duży zajęła drugie miejsce.

Zespół Obrzędowy "Herody", który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia, tworzy już drugie pokolenie mieszkańców Budek i Trzydnika Dużego. Kultywująca dawne tradycje grupa jest kulturalną wizytówką nie tylko gminy Trzydnik Duży, ale także powiatu kraśnickiego i województwa lubelskiego. Od początku działalności inscenizacje "Herodów" były bardzo dobrze odbierane zarówno przez widzów, jak i etnografów, którzy cenią widowisko za oryginalną formę artystyczną. Walory te doceniali wielokrotnie jurorzy licznych przeglądów, konkursów i festiwali teatralnych, a potwierdzeniem kunsztu scenicznego była nagroda ministra kultury i niedzielny sukces na przeglądzie w Lublinie, który zorganizowali pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw kultury ludowej Zdzisław Podkański, Stowarzyszenie "Piast", Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej oraz Dom Kultury LSM.

Zespół "Herody" powstał oficjalnie 3 listopada 1983 roku. Wśród jego założycieli byli Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski, a w skład grupy weszli mieszkańcy Budek i Dębińszczyzny (obecnie Trzydnik Duży). W ten sposób chcieli kultywować przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję kolędowania. Chodząc po wioskach, wiejscy aktorzy wystawiali widowisko "Herody", do którego sami uszyli stroje. Przy okazji występów zbierali pieniądze najpierw na zakup działki, a potem także budowę świetlicy oraz małego boiska sportowego.

W 1997 roku zespół poszerzył swój skład i repertuar. Razem z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Budkach, przygotował "Misterium Męki Pańskiej" według scenariusza księdza Józefa Sądeja. Potem wystawiał je w kościołach południowo-wschodniej Polski, a zebrane datki przeznaczał na budowę miejscowej kaplicy. Podczas występów w kolejnych latach grupa zbierała pieniądze na wyposażenie świątyni. 

Zespół z Budek od 35 lat prowadzi nie tylko działalność artystyczną i społeczną, ale również wychowawczą, odtwarzając widowiska, których początki sięgają teatru średniowiecznego. Członkowie grupy w przystępny i widowiskowy sposób prowokują widzów do refleksji, stale wzbogacając elementy dekoracyjne swoich przedstawień. 

Źródło: http://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-ogolnopolskie-wyroznienie-dla-herodow-z-budek,18678.html?p=1

(fot. arch. GOK w Trzydniku Dużym)

 
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: