r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Przegląd twórczości wiejskich artystów
21-11-2017

Przegląd twórczości wiejskich artystów

25 prezentacji obejrzeli jurorzy 16. Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Wsi w Trzydniku Dużym. Tegoroczna impreza z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin powiatu kraśnickiego odbyła się w sobotę 18 listopada w miejscowym ośrodku kultury, a na scenie zaprezentowało się łącznie około 250 wykonawców.

Podsumowując występy zespołów śpiewaczych, chórów, kapel, kabaretów i solistów członkowie jury stwierdzili, że poziom prezentacji był wysoki, a program całej imprezy bardzo różnorodny. Jednocześnie podziękowali zespołom kultywującym autentyczną kulturę ludową i zespołom łączącym tradycję ze współczesnością, zachęcając je do podejmowania próby opracowania widowisk obrzędowych, z powodzeniem prezentowanych w poprzednich edycjach. 

Wśród zespołów śpiewaczych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody: Klubowi Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina, zespołowi Koła Gospodyń Wiejskich z Węglina, zespołowi "Vox Celestis" z Urzędowa, zespołowi śpiewaczo-obrzędowemu "Blinowianki" z Blinowa, Męskiemu Zespołowi Śpiewaczemu "Majdaniacy" z Majdanu Obleszcza, Zespołowi Śpiewaczemu z Dzierzkowic Zastawia i zespołowi "Świteź" z Węglina. 

W tej kategorii jurorzy docenili również: zespoły KGW z Trzydnika Dużego, Woli Trzydnickiej i Rzeczycy Księżej, zespół "Senior Wigor" z Salomina, "Kolorową Jesień" z Kraśnika, "Kowalanki" z Kowalina, Zespół Ludowy z Księżomierzy, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Woli, Klub Seniora "Pogodna Jesień" z Kraśnika, Zespół Śpiewaczy z Sosnowej Woli i Klub Seniora w Gościeradowie.

Wśród kapel ludowych nagrody otrzymały zespoły z Gościeradowa i Trzydnika Dużego oraz "Czerwona Róża" z Szastarki i "Swojacy" z Kraśnika. 

Jedyną nagrodę za występ kabaretowy odebrał zespół KGW w Łychowie Gościeradowskim, a za występy solowe członkowie jury docenili Leokadię Terelak z Sosnowej Woli i Jana Grytę z Kraśnika. 

Tegoroczne występy oceniali Iwona Niewczas z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Renata Góreczna z chóru "Canticum Canticorum" i Andrzej Gotner ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Sobotnie prezentacje miały szczególny charakter dla dwóch podmiotów wykonawczych. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Sobota złożyła gratulacje z okazji 90. urodzin Janowi Grycie z zespołu "Kolorowa Jesień" z Kraśnika i Zespołowi Ludowemu z Księżomierzy z okazji jubileuszu 50-lecia. 

Do życzeń i gratulacji dołączyli się goście przeglądu - starosta kraśnicki Andrzej Maj oraz wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień i przewodniczący rady gminy Marek Kosikowski.

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: