r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Wiejscy artyści pokażą co potrafią
17-11-2017

Wiejscy artyści pokażą co potrafią

Około 250 artystów z powiatu kraśnickiego zapowiedziało udział w 16. Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi. Tegoroczna impreza odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym w sobotę 18 listopada, a otwarte dla publiczności przesłuchania rozpoczną się o 9.30.
W przeglądzie swoich przedstawicieli będą mieć wszystkie gminy z powiatu kraśnickiego, a gospodarzy będą reprezentować: Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina, koła gospodyń wiejskich z Łychowa, Trzydnika Dużego, Rzeczycy Księżej, Węglina i Woli Trzydnickiej, Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego oraz Zespół Ludowy "Świteź" z Węglina.

Wśród 27 podmiotów wykonawczych, które chcą wziąć udział w tegorocznym przeglądzie najwięcej jest zespołów śpiewaczych i wokalno-instrumentalnych. Jury będzie oceniać, w oddzielnych kategoriach, grupy prezentujące widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach ludowych, sztuki teatralne lub skecze oraz zespoły śpiewacze i kapele ludowe w dowolnym repertuarze regionalnym. 

Zespoły śpiewacze, chóry i kapele zaprezentują po dwa utwory, natomiast występy zespołów teatralnych i kabaretowych mogą trwać do 30 minut.

Pełna lista i kolejność wykonawców tegorocznej imprezy są dostępne na stronie: www.goktrzydnik.com.pl.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: