r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Flamenco seniorów
05-10-2017

Flamenco seniorów

Były już spotkania w ośrodku kultury, wycieczki i wspólny dancing, a teraz jest propozycja wyjazdu na koncert flamenco. W ramach "Akcji Senior" wójt i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zapraszają starszych mieszkańców na wyjazd do Zaklikowa.

Plakat

Koncert odbędzie się w tamtejszym ośrodku kultury już w sobotę 7 października o 18.00, dlatego organizatorzy wyjazdu proszą o zgłaszanie się chętnych jak najszybciej. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w ośrodku kultury lub telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26.

Znawcy tematu przekonują, że flamenco to nie tylko dźwięki, ale także filozofia życia i zjawisko kulturowe, związane z folklorem andaluzyjskich Cyganów, które obejmuje muzykę, śpiew, taniec, strój i określone zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji, a w 2010 roku flamenco zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa Unesco.

Sobotni koncert wpisuje się w trzydnicką "Akcję Senior", czyli cykl wydarzeń, których wspólnym celem jest aktywizacja starszych mieszkańców gminy, zachęcenie ich, by wyszli z domów, spotkali się z innymi seniorami, dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą, zdobywali nowe umiejętności i miło spędzali wolny czas.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: