r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Wiejska twórczość artystyczna
05-10-2017

Wiejska twórczość artystyczna

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym rozpoczyna zapisy chętnych do udziału w szesnastej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Wsi. W ubiegłym roku na scenie trzydnickiego GOK-u zaprezentowało się ponad 300 artystów z powiatu kraśnickiego.
Podsumowując ubiegłoroczną imprezę jurorzy podkreślili, że wśród wykonawców było kilku debiutantów, ale czy był to tylko przypadek, czy też nadzieja na podtrzymanie ludowych tradycji to okaże się najwcześniej w przyszłym miesiącu. 

Tegoroczny przegląd odbędzie się w drugiej połowie listopada, a zapisy chętnych są przyjmowane do 8 listopada. Mogą w nim wziąć udział zespoły teatralne, kabarety, zespoły śpiewacze, kapele, chóry lub zespoły wokalno-instrumentalne. Jury będzie oceniać. w oddzielnych kategoriach. zespoły prezentujące widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach ludowych, sztuki teatralne lub skecze oraz zespoły śpiewacze i kapele ludowe w dowolnym repertuarze regionalnym.

Zespoły śpiewacze, chóry i kapele przygotowują po dwa utwory, natomiast występy zespołów teatralnych i kabaretowych mogą trwać do 30 minut.

Tematyka prezentacji nie jest ograniczona, ale nie mogą to być programy przedstawiane we wcześniejszych edycjach przeglądu.

Zgłoszenia są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, a szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w trzydnickim GOK-u pod numerem: 15 873 18 26 lub w Starostwie Powiatowym w Kraśniku pod numerem: 81 826 17 92, a także znaleźć na stronie: www.goktrzydnik.com.pl.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: