r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Trzydnik Duży: Jubileusz 50 par na 50-lecie
19-05-2017

Jubileusz 50 par na 50-lecie

Taka uroczystość w gminie Trzydnik Duży zdarza się raz na kilka lat. W piątek 19 maja w miejscowym ośrodku 50 par obchodziło wspólnie Złote Gody.

Jubileusz świętowali ci, którzy zawarli związek małżeński w 1964, 1965 i 1966 roku, a 50. rocznica przypadła na lata 2014 - 2016.

Podczas piątkowej uroczystości jubilaci otrzymali medale przyznane przez prezydenta RP. Gratulacje i życzenia zdrowia, wytrwałości oraz dalszych lat wspólnego życia składali małżonkom wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień, przewodniczący rady gminy Marek Kosikowski i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Edyta Saganowska. Nie zabrakło też tradycyjnego "Sto Lat" i symbolicznej lampki szampana, a o oprawę artystyczną uroczystości zadbał Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina.
 

Złote Gody wspólnie świętowali: Anna i Zygmunt Bartnikowie z Rzeczycy Księżej, Celina i Eligiusz Bissowie z Budek, Maria i Mieczysław Bissowie z Trzydnika Dużego-Kolonii, Wiesława i Edward Biszczakowie z Liśnika Małego, Władysława i Stanisław Bryczkowie z Rzeczycy Księżej, Wiesława i Stanisław Chmurowie z Dębowca, Danuta i Wincenty Chrzanowscy z Łychowa Gościeradowskiego, Stanisława i Bohdan Chruścielowie z Rzeczycy Ziemiańskiej, Maria i Stefan Czarnotowie z Wólki Olbięckiej, Marianna i Paweł Czerwonkowie z Węglinka, Anna i Wincenty Danielowie z Rzeczycy Księżej, Barbara i Czesław Doleccy z Łychowa Gościeradowskiego, Romualda i Adam Drewniakowie z Trzydnika Dużego, Czesława i Stanisław Drobkowie z Rzeczycy Ziemiańskiej, Danuta i Zdzisław Drobkowie z Trzydnika Dużego, Henryka i Józef Dziewowie z Dąbrowy, Eleonora i Adam Fryzowie z Węglina, Barbara i Czesław Garbaczowie z Woli Trzydnickiej, Bogumiła i Adam Jachowie z Woli Trzydnickiej, Czesława i Kazimierz Janikowie z Węglina, Helena i Zbigniew Jarzynowie z Woli Trzydnickiej, Helena i Ryszard Jendorowscy z Łychowa Gościeradowskiego, Jadwiga i Józef Kaczmarscy z Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii, Krystyna i Jerzy Kędrowie z Olbięcina, Antonina i Tadeusz Kołtunowie z Rzeczycy Księżej, Zofia i Józef Kowalczykowie z Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii, Wiesława i Kazimierz Kulinowie z Wólki Olbięckiej, Stanisława i Józef Liskowie z Rzeczycy Księżej, Czesława i Stanisław Liskowie z Zielonki, Maria i Michał Łączkowie z Dąbrowy, Alina i Marian Marczakowie z Olbięcina, Zofia i Mieczysław Masiewiczowie z Trzydnika Dużego-Kolonii, Helena i Ryszard Nawroccy z Rzeczycy Księżej, Barbara i Czesław Niemcowie z Rzeczycy Ziemiańskiej, Krystyna i Marian Nierodkowie z Trzydnika Dużego-Kolonii, Henryka i Henryk Partykowie z Trzydnika Dużego-Kolonii, Teresa i Henryk Pernalowie z Woli Trzydnickiej, Janina i Marian Rawkowie z Zielonki, Bogumiła i Józef Rosłowie z Budek, Maria i Jan Rozenbajgerowie z Trzydnika Dużego-Kolonii, Salomea i Romuald Rutkowscy z Trzydnika Małego, Wiesława i Kazimierz Sałatowie z Olbięcina, Maria i Stefan Stasiakowie z Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii, Wanda i Jan Surowcowie z miejscowości Dąbrowa-Choiny, Alfreda i Piotr Szczepanikowie z Woli Trzydnickiej, Teresa i Sylwester Szczepanikowie z Wólki Olbięckiej, Maria i Lucjan Szmitowie z Dąbrowy, Danuta i Józef Ufniarzowie z Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii, Jadwiga i Wiesław Wojtaszkowie z Rzeczycy Księżej oraz Marianna i Stanisław Wolaninowie z Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii.

 

Źródło: http://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-jubileusz-50-par-na-50-lecie,17323.html

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: