r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Kawałek plakatu
31-01-2023

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza osoby urodzone w latach 2008-2012 lat i których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników do udziału w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM. Patronat Honorowy tego przedsięwzięcia objął Minister Edukacji i Nauki. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy i ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp., oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi.

 

Plakat

 

Ikona pdfRegulamin konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [387.75 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: