r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Wiejscy artyści wrócili
28-11-2022

Wiejscy artyści wrócili

Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, artyści z powiatu kraśnickiego wrócili do Trzydnika Dużego. W sobotę 26 listopada w miejscowym ośrodku kultury odbył się 19. Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi.

Z zaproszenia organizatorów skorzystało 15 podmiotów wykonawczych, w tym 4 kapele, 10 zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i śpiewaczych oraz 1 zespół obrzędowy.

Jury postanowiło uhonorować wszystkich wykonawców, przyznając 5 nagród i 10 wyróżnień oraz nagrody finansowe.

Wśród kapel nagrody zdobyły - Kapela Ludowa z Gościeradowa i Kapela "Kalina Folk" z Polichny. Na wyróżnienia zasłużyły - Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego i Kapela "Czerwona Róża" z Szastarki.

Najliczniej obsadzona była kategoria, w której występowały zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i śpiewacze. Najlepiej zaprezentowały się - Męski Zespół Śpiewaczy "Majdaniacy" i Zespół "Pietroszczanki" w Woli Trzydnickiej. Na liście wyróżnionych znalazły się: Zespół Śpiewaczy "Kowalanki", Koło Gospodyń Wiejskich w Łychowie Gościeradowskim, Zespół Ludowy z Księżomierzy, Chór Kombatant "Kolorowa Jesień" z Kraśnika, Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej, Zespół "Borowiacy", Koło Gospodyń Wiejskich "Przyjazna Wieś Olbięcin" i Koło Gospodyń Wiejskich w Węglinie.

Jedyną nagrodę za widowisko obrzędowe odebrał Zespół "Świteź" z Węglina.

Uczestników tegorocznego przeglądu oceniały - Iwona Niewczas z Biura Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, kierownik wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku Agnieszka Gremlas i bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym Dorota Laskowska.

Podsumowując imprezę jurorzy podziękowali za przygotowanie występów zarówno zespołom kultywującym autentyczną kulturę ludową, jak i grupom łączącym tradycję ze współczesnością. Jednocześnie członkowie jury zachęcili uczestników do podejmowania próby opracowania widowisk obrzędowych, które z powodzeniem były prezentowane w poprzednich edycjach przeglądu.

Fundatorami nagród dla uczestników 19. Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Wsi byli
Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, którzy zorganizowali sobotnią imprezę.


(fot. UG Trzydnik Duży)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-wiejscy-artysci-wrocili,28073.html?p=1

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: