r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Finał przeglądu kolędników
14-01-2017

Finał przeglądu kolędników

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym przez trzy dni był gospodarzem Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych. W organizowanej razem ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku już po raz osiemnasty imprezie wzięło udział około 800 artystów.
Jako ostatni w sobotę 14 stycznia wystąpili dorośli wykonawcy, którzy rywalizowali o laury w czterech kategoriach - zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, kapel, solistów i form teatralnych. Najliczniejsza była ta pierwsza grupa, w której jury przyznało osiem nagród i cztery wyróżnienia. 

Najlepiej wypadły koła gospodyń wiejskich w Trzydniku Dużym i w Łychowie, zespół "Małe Bajoro" z Dzierzkowic, zespoły śpiewacze z Dzierzkowic Woli i Dzierzkowic Zastawia, zespół śpiewaczo-obrzędowy "Blinowianki" z Blinowa, męski zespół śpiewaczy "Majdaniacy"z Majdanu Obleszcze oraz zespół "Young and Full of Energy" z Gościeradowa. Wyróżnienia przypadły Kołu Gospodyń Wiejskich z Woli Trzydnickiej, Klubowi Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina, Zespołowi Ludowemu z Księżomierzy i zespołowi "Kowalanki" z Kowalina.

W kategorii kapel jurorzy nagrodzili grupy z Trzydnika Dużego i z Gościeradowa oraz wyróżnili kapelę "Swojacy" z Kraśnika.

Za występy solowe członkowie komisji przyznali pierwszą nagrodę Mirosławowi Kolasie zgłoszonemu przez Gminne Centrum Kultury w Polichnie, druga przypadła Małgorzacie Rauch reprezentująca GOK w Trzydniku Dużym, a trzecią otrzymały ex aequo Leokadia Terelak z Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach i Hieronim Markut z GCK w Polichnie.

Jedną nagrodę w kategorii form teatralnych odebrał zespół "Świteź" z Węglina.

Sobotnie prezentacje oceniali Iwona Niewczas z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie,
Dorota Laskowska z Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym i Andrzej Gotner ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Nagrody laureatom wręczali zastępca wójta Gminy Trzydnik Duży Dariusz Maciąg i członek Rady Powiatu w Kraśniku Henryk Flis.


(fot. GOK w Dzierzkowicach)
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: