r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Kultura

Kawałek plakatu
03-09-2021

Nowy sezon z GOK

Z nowymi zajęciami i nową instruktorką Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Wśród propozycji jest akrobatyka, a pierwsze powakacyjne zajęcia odbędą się w poniedziałek 6 września.

Będą to właśnie zajęcia akrobatyczne, które o 15.30 poprowadzi Daria Just. Chętni nie muszą się wcześniej na nie zapisywać. Wystarczy, że przyjdą do ośrodka kultury w sportowych butach i stroju.

Dzień później, czyli we wtorek 7 września, rozpoczną się zajęcia taneczne, które poprowadzi znana trzydnickim tancerzom Edyta Zimak-Biały. Jako pierwsza o 16.00 do pracy przystąpi najmłodsza grupa w wieku od 4 do 7 lat, godzinę później spotkają się tancerze między 7 a 13 rokiem życia, a najstarsi - w wieku od 13 do 18 lat, powinny się pojawić o 18.00. Podobnie jak w przypadku akrobatyki na wymienione zajęcia można przyjść bez wcześniejszych zapisów.

O swoich planach powinni poinformować GOK młodzi mieszkańcy gminy, którzy chcą się uczyć gry na gitarze. Doskonale znany muzykom Stanisław Długosz zaprasza na pierwsze spotkanie w środę 8 września na 15.00, ale jest możliwość, by zajęcia odbywały się w poniedziałki. W tym przypadku są prowadzone indywidualne zapisy. Chętni mogą się zgłaszać do GOK w Trzydniku Dużym osobiście lub telefonicznie pod numer: 15 873 18 26.

Osoby, które przejawiają talenty i zamiłowania plastyczne, ośrodek kultury zaprasza na zajęcia prowadzone przez nową instruktorkę Olimpię Koziej-Kulę. Pierwsze spotkania są zaplanowane na 14 września, o 15:00 - dla grupy młodszej 6 - 12 lat, a o 16:00 - dla grupy średniej 12 - 18 lat.

W nowym sezonie artystycznym nie może zabraknąć także zajęć wokalnych i lekcji gry na instrumentach klawiszowych, prowadzonych przez Sławomira Nowaka, na które trzeba się zapisywać indywidualnie. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w GOK i telefonicznie pod: 15 873 18 26.

Organizatorzy spotkań w ramach nowego sezonu artystycznego zapraszają na zajęcia dzieci od 6 roku życia. Jednocześnie deklarują, że do każdego kandydata na ucznia podchodzą indywidualnie, natomiast o zakwalifikowaniu na lekcje decydują, biorąc pod uwagę m.in. stopień rozwoju i predyspozycje dziecka.


(fot. GOK w Trzydniku Dużym)

Źródło IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-nowy-sezon-z-gok,25747.html?p=1

Plakat z informacjami

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: