r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Kultura

Grafika z napisem
21-07-2021

Konkurs wieńców dożynkowych

Grupy mieszkańców gminy Trzydnik Duży mogą już składać propozycje w tegorocznym konkursie wieńców dożynkowych. Kompozycje można zgłaszać do ośrodka kultury do 16 sierpnia, a wyniki zostaną ogłoszone podczas gminnych dożynek, sześć dni później.

Jury będzie oceniać oddzielnie wieńce tradycyjne i współczesne. Propozycje mogą zgłaszać koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne i świetlice z gminy Trzydnik Duży. Każdy z uczestników może poddać ocenie jury jeden wieniec, wykonany ze zbóż, płodów rolnych, owoców, ziół i kwiatów, uprawianych na Lubelszczyźnie.

Zgłoszenia są przyjmowane na karcie, do której trzeba dołączyć zdjęcia, przedstawiające autorow wieńca podczas jego wicia.

Członkowie komisji wezmą pod uwagę m.in. zastosowanie odpowiednich technik wicia, pomysłowość, różnorodność materiałów oraz sposób prezentacji konkursowej propozycji, w tym stroje grupy wieńcowej.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas święta plonów, które odbędzie się 22 sierpnia, a jego gospodarzem będzie w tym roku Olbięcin.

Odpowiedni formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym lub profilu placówki na Facebook’u i po wypełnieniu, wraz ze zdjęciami, dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą, albo mailem na adres: goktrzydnik@o2.pl.

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie GOK w Trzydniku Dużym i na Facebook’u, a dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26.


(fot. arch. GOK w Trzydniku Dużym)

Źródło IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-konkurs-wiencow-dozynkowych,25519.html?p=1

 

Plakat 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: