r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Popisy wiejskich artystów
21-11-2016

Popisy wiejskich artystów

Bardzo wysoki poziom prezentacji i ciepła, rodzinna atmosfera towarzyszyły 15. Powiatowemu Przeglądowi Twórczości Artystycznej Wsi, który w miniony weekend odbył się w Trzydniku Dużym. Na scenie miejscowego ośrodka kultury wystąpiło ponad 300 wykonawców z powiatu kraśnickiego.
 
Podsumowując imprezę jurorzy podkreślili, że wśród 32 podmiotów wykonawczych było kilku debiutantów, co daje nadzieję na podtrzymanie tradycji ludowych i propagujących twórczość artystyczną w powiecie kraśnickim. W protokole końcowym członkowie komisji podziękowali również zespołom kultywującym autentyczną kulturę ludową i grupom łączącym tradycję ze współczesnością oraz zachęciły uczestników do opracowania widowisk obrzędowych, które z powodzeniem były prezentowane w poprzednich edycjach przeglądu.

W związku z wyrównanym poziomem w kategorii zespołów śpiewaczych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody wszystkim wykonawcom. Otrzymały je: Zespół Ludowy z Księżomierzy, Klub Nowoczesnych Kobiet z Olbięcina, Kapela "Kalina Folk" z Polichny, KGW z Trzydnika Dużego, Zespół Senior Wigor z Salomina, "Sulowiacy" z Sulowa, KGW z Woli Trzydnickiej, Męski Zespół Śpiewaczy "Majdaniacy" z Majdanu Obleszcze, Zespół Wokalno-Instrumentalny "Fantazja" z Gościeradowa, "Pogodna Jesień" z Kraśnika, Klub Seniora z Gościeradowa, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Blinowianki" z Blinowa, "Vox Celestis" z Urzędowa, Zespół Śpiewaczy z Sosnowej Woli, "Czerwona Róża" z Polichny, "Kolorowa Jesień" z Kraśnika, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Zastawia, Zespół "Och Baby" z Zakrzówka, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Woli, Zespół "Senior Na Czasie" z Kraśnika, KGW z Węglina oraz "Kowalanki" z Kowalina.

W kategorii kapel ludowych jurorzy docenili grupy z Trzydnika Dużego i z Gościeradowa, natomiast nagrodę główną za widowiska odebrał Zespól "Świteź" z Węglina, a wyróżnienia przypadły Zespołowi KGW z Łychowa Gościeradowskiego i Kabaretowi "Wyjęte Spod Władzy" z Mikołajówki.

Spośród śpiewaków, instrumentalistów i gawędziarzy, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, jurorom najbardziej spodobały się występy Leokadii Terelak z Sosnowej Woli w gminie Dzierzkowice, Krystyny Żyłki z gminy Gościeradów oraz Hieronima Markuta, Bolesława Serwatki i Mirosława Kolasy, zgłoszonych przez Gminne Centrum Kultury w Polichnie.

W komisji oceniającej jubileuszowe prezentacje znaleźli się - instruktorka do spraw folkloru Janowskiego Ośrodka Kultury Lidia Tryka, pedagog i bibliotekarka Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym Dorota Laskowska oraz Andrzej Gotner z wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, które wspólnie z trzydnickim ośrodkiem kultury zorganizowało przegląd.

Nagrody laureatom wręczał m.in. wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień, a ufundowali je Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz zarząd Banku Ziemi Kraśnickiej i dyrektor jego trzydnickiego oddziału Zofia Kwiecień

Jubileuszowy przegląd twórczości artystycznej wsi przeszedł do historii, ale większość jego uczestników już zapowiedziało ponowny przyjazd do Trzydnika Dużego. Kolejny raz artyści spotkają się w styczniu na 18. Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: