r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Kultura

14-09-2020

Przypomnienie dla poetów

Mimo pandemii koronawirusa 21. Powiatowe Spotkania Poetów "Stacja poezja" w Trzydniku Dużym odbędą się, ale w innej formule. Ze względu na reżim sanitarny impreza jest planowana on-line. Na przesyłanie zgłoszeń autorzy z powiatu kraśnickiego mają coraz mniej czasu, termin upływa 30 września.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym i Starostwo Powiatowe w Kraśniku tym razem proponują, by każdy z uczestników zarejestrował własną prezentację dwóch wierszy o dowolnej tematyce smartfonem i opublikował nagranie jako komentarz pod wydarzeniem "Stacja Poezja on-line" na Facebook'u GOK.

Na adres: goktrzydnik@o2.pl trzeba przesłać skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Obydwa dokumenty są dołączone do regulaminu imprezy na stronie internetowej ośrodka kultury i na Facebook'u.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami: 15 873 18 26 w trzydnickim ośrodku kultury albo 81 826 17 92 w Starostwie Powiatowym w Kraśniku.

Źródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-przypomnienie-dla-poetow,24009.html

https://goktrzydnik.pl/n,powiatowe-spotkania-poetow-stacja-poezja-on-line

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: