r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Kultura

Zapisy wiejskich artystów
10-10-2016

Zapisy wiejskich artystów

Zespoły śpiewacze, kapele ludowe, a także chóry i grupy wokalno-instrumentalne z powiatu kraśnickiego mogą się już zgłaszać do 15. Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Wsi. Tematyka prezentacji jest dowolna, ale nie mogą to być programy, przedstawiane w dotychczasowych edycjach przeglądu.
Występy będą oceniane przez profesjonalne jury w kategoriach: zespoły prezentujące widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach ludowych, sztuki teatralne lub kabarety, zespoły śpiewacze, kapele ludowe w tradycyjnym repertuarze regionalnym lub innym, a także chóry i zespoły wokalno-instrumentalne.

Zespoły śpiewacze, chóry i kapele przygotowują po dwa utwory, natomiast występy zespołów teatralnych i kabaretowych mogą trwać do 30 minut.

Zgłoszenia chętnych są przyjmowane do 10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w trzydnickim GOK-u pod numerami: 15 873 18 26 i 603 685 263 lub w Starostwie Powiatowym w Kraśniku pod numerem: 81 826 17 92, albo znaleźć na stronie: www.goktrzydnik.com.pl.

Najlepsi artyści otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez GOK w Trzydniku Dużym i Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: