r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sport - Aktualności

Screen ze strony Wojewódzkie ZRZESZENIE LUDOWE
22-03-2023

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIE

Uprzejmie informuję, że, 1 marca br. o godz. 13.45, ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub". Na, tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł, nabór wniosków trwa do 24.04.2023 r. do godziny 23.59.59

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie,

a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, kluby które

chcą skorzystać z dofinansowania muszą spełnić następujące wymogi:

prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,

łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych — należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych,

Osobami koordynującymi Program „Klub - 2023" w naszym województwie są:

  • Janusz Wilczek — tel. 668 437 430
  • Jacek Kłos — tel. 504 414 736
  • Sławomir Lenart — tel. 695 735 077

Więcej informacji dotyczących Programu „Klub — 2023" można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl 

Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący RW Z LZS w Lublinie

 

Ikona pdfInformacja w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [223.30 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: