r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie


Adres:

Olbięcin 139,
23-230 Trzydnik Duży
woj. lubelskie
tel./ fax 15 873 14 24 / 15 873 20 14

e-mail: soswolbiecin@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.soswolbiecin.pl

Oferta edukacyjno-wychowawcza 

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 1. kucharz,  
 2. cukiernik,  
 3. ogrodnik terenów zielonych, 
 4. rolnik, 
 5. operator-mechanik

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych i znacznym

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu głębokim

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe

dla uczniów z autyzmem

 • zespoły edukacyjno-terapeutyczne

Oferta opiekuńczo-wychowawcza

 • internat-105 miejsc-7 grup wychowawczych
 • świetlica na terenie ośrodka w godzinach 7:30-14:30

Oferta rewalidacyjno-terapeutyczna

zajęcia:

 • korekcyjno-kompensacyjne (dotyczy dysfunkcji rozwojowych)
 • dydaktyczno-wyrównawcze (dotyczy bieżących potrzeb edukacyjnych)
 • logopedia, terapia mowy, komunikacja
 • gimnastyka korekcyjna
 • rehabilitacja ruchowa

zajęcia fakultatywne

 • artererapia
 • muzykoterapia

             muzyka-zespół muzyczny,

             zespół tańca nowoczesnego "Salta",

             zespół tańca sportowego "Liderki",

             teatr-zespół "Mlekołaki",

             zajęcia multimedialne,

             zajęcia plastyczne.

 • socjoterapia, grupy wsparcia dla rodziców, rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych
 • terapia indywidualna-zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania
 • edukacja

             czytelniczo-medialna

             regionalna-koła turystyczne "Łaziki" oraz "Rajdowcy"

             ekologiczna-Alert Ekologiczny

             prozdrowotna-Ogólnopolski Program "Trzymaj Formę"

 • zajęcia sportowe

            Sekcja Stowarzyszenia Sportowego "Olimpiady Specjalne-Polska"

             Uczniowski Klub Sportowy

 • Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

 Pomoc specjalistyczna

 • medyczna-pielęgniarka
 • psychologiczno-pedagogiczna
 • socjalno-bytowa
 • terapeutyczno-rewalidacyjna -logopedzi, terapeuci zajęciowi, reedukatorzy, rehabilitanci
 • metodyczno-merytoryczna dla nauczycieli, studentów, pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym

Placówka wspiera rodziny pozostające w trudnej sytuacji finansowej, poprzez akcje pozyskiwania darów rzeczowych i finansowych na rzecz podopiecznych ośrodka. Z pozyskanych środków wychowankowie otrzymują co roku między innymi paczki mikołajkowe, mają zorganizowaną Wigilię, śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, dofinansowanie do wycieczek. 

Uczniowie naszej szkoły otrzymują bezpłatnie podręczniki, które wypożyczane są na czas trwania nauki. Tym sposobem rodzice zaoszczędzają sporą sumę pieniędzy!

Nauka w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej wraz z  pobytem w internacie są bezpłatne!!!

 


Materiał pobrany ze strony: www.soswolbiecin.pl

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: