r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Szkoły

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej


Adres:

Rzeczyca Księża 202 
23 - 230 Trzydnik Duży 
woj. lubelskie
tel./ fax 15  873 12 16

Szkoła w Rzeczycy Księżej była budowana w latach 60-tych, oddana dokładnie do użytku w 1966 roku. Całość działki, na której pobudowano szkołę ma powierzchnię 0,86 ha. W 2006 roku szkoła będzie obchodziła 40-lecie swojego istnienia. Początkowo była szkołą ośmioklasową. Po ostatniej reformie oświaty w 1998 roku funkcjonuje jako szkoła sześcioklasowa. Znajduje się w niej także oddział przedszkolny.
W 2004 roku szkoła została poddana termomodernizacji, dzięki czemu poprawiły się znacznie warunki jej funkcjonowania i warunki pracy. Jej obecny wygląd cieszy nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także wszystkich mieszkańców. W tym samym roku istniejąca w szkole pracownia została wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
W roku szkolnym 2005/2006 w klasach I - VI uczy się 58 uczniów, a w oddziale przedszkolnym 16-cioro dzieci. Ze względu na niewielką liczbę uczniów nauka w niektórych oddziałach odbywa się systemem łączonym. Najczęściej łączone są klasy II i III oraz IV i V. Pomimo tych utrudnień nauczyciele posiadają duże doświadczenie w pracy z uczniami w klasach łączonych, a szkoła wypracowała sobie takie metody i formy pracy, aby bez szkody dla uczniów zrealizować treści programowe i osiągać wysokie efekty kształcenia.

Dyrektorem szkoły jest mgr Anna Gąsior, nauczyciel dyplomowany, specjalista edukacji wczesnoszkolnej. Kadra nauczycielska liczy dwunastu pedagogów, w tym siedmiu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin - mgr Jadwiga Wójcik, mgr Dorota Wojtaszek, mgr Barbara Smyl, mgr Małgorzata Pachuta, mgr Anna Gąsior, mgr Grażyna Surowiec, mgr Irena Kosikowska, mgr Robert Nowosad, mgr Henryk Flis, ks. mgr Ryszard Siedlecki, Agnieszka Góralewicz, Barbara Widarska,). Są to nauczyciele mianowani i dyplomowani, w większości posiadają wyższe wykształcenie magisterskie i kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.
Szkoła stale się rozwija. Dyrektor dba o poprawę bazy materialnej , o zapewnienie higienicznych i godziwych warunków do pracy i nauki, a także o zapewnienie wysokich efektów kształcenia.
Szkoła systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu. Często organizuje imprezy środowiskowe z udziałem mieszkańców wsi, rodziców i przedstawicieli instytucji działających na terenie miejscowości. Uczniowie biorą udział w konkursach, zawodach sportowych, imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: