r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie powstał na mocy uchwały Rady Gminy w Trzydniku Dużym w 2000 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczął z dniem 1.09.2000 roku. W skład zespołu wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa w Olbięcinie wraz z Punktem Filialnym w Dąbrowie Olb. oraz Publiczne Przedszkole w Olbięcinie. Do zespołu uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Olbięcina, Liśnika Małego, Dębowca, Wólki Olbięckiej, Dąbrowy Olbięckiej, Mikulina, Koloni Trzydnik Duży od numeru 66. Mieszkańcy zamieszkujący w miejscowościach z których uczęszczają dzieci do ZPPO w Olbięcinie zajmują się głównie rolnictwem. Nieliczni mieszkańcy tych miejscowości dojeżdżają do pracy w usługach, handlu i przemyśle do Kraśnika i Stalowej Woli. Na terenie funkcjonowania zespołu nie znajdują się żadne większe zakłady pracy oprócz drobnych punktów usługowych i handlowych. Zespół funkcjonuje w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Olbięcin oraz w budynku w Dąbrowie Olbięckiej po byłej szkole podstawowej. W budynku szkolnym w Olbięcinie znajduje się osiem sal lekcyjnych, zastępcza sala gimnastyczna, stołówka szkolna wraz z kuchnią, osobne sanitariaty dla dziewcząt i chłopców. W szkole działa sala komputerowa wyposażona w 10 stanowisk podłączonych stałym łączem do internetu, dobrze wyposażona w lektury biblioteka oraz stanowiskiem komputerowym z łączem internetowym. Dzieci szkolne mogą korzystać z gabinetu medycznego znajdującego się w jednym z pomieszczeń szkoły. W budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowie Olb. dzieci szkolne korzystają z dwóch sal lekcyjnych, stołówki szkolnej wraz z kuchnią, zaimprowizowanej sali do ćwiczeń sportowych, sanitariatów oraz biblioteki z dwoma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do internetu. Począwszy od 1 września 2009 roku w Publicznym Przedszkolu w Olbięcinie funkcjonuje drugi oddział z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzięki staraniom władz gminy na czele z Wójtem Gminy Trzydnik Duży Panem Franciszkiem Kwietniem oraz Dyrektora ZPPO w Olbięcinie Dariusza Maciąga w latach 2000-2008 w zespole przeprowadzono szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją budynków i otoczenia szkoły:

    - Budowa i wyposażenie stołówki szkolnej wraz z zapleczem kuchennym.
    - Wymiana okien.
    - Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
    - Malowanie wszystkich pomieszczeń szkoły.
    - Zorganizowanie parkingu na placu szkolnym.
    - Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji grzewczej.
    - Termomodernizacja budynku szkoły.
    - Budowa nowych chodników wokół szkoły.
    - Wymiana dachu na budynku szkoły filialnej w Dąbrowie.
    - Remont sanitariatów.

 

 W omawianym okresie poprawiło się także wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny i piętnaście zestawów komputerowych. Stołówka szkolna oraz kuchnia wzbogaciła siew nowe wyposażenie umożliwiające korzystanie z obiadów uczniom zespołu. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o ponad 300 pozycji książkowych i liczne programy multimedialne. Przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Przeprowadzenie w/w inwestycji było możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów uczęszczających do szkoły oraz pomocy ze strony władz gminy i społeczności lokalnej.

 


Materiał: www.zppo-olbiecin.krasnik.pl

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: