r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Oświata

Ułatwienia dla stypendystów
13-03-2019

Ułatwienia dla stypendystów

Rada Gminy Trzydnik Duży zmieniła zasady przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów. By je otrzymać będzie trzeba teraz spełniać mniej warunków, a to oznacza, że szanse na uzyskanie takiego wyróżnienia będą większe.

Zgodnie z nowymi przepisami stypendium naukowe będzie przysługiwać uczniom, którzy spełnią jedno z trzech kryteriów, zamiast dotychczasowych pięciu. Trzeba mieć średnią co najmniej 5,3 bez ocen poniżej dobrej i minimum bardzo dobre zachowanie, albo zdobyć 100 procent z dowolnego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty czy gimnazjalisty i mieć co najmniej bardzo dobre zachowanie, bądź zdobyć tytuł finalisty lub laureata olimpiady, konkursu ministerialnego albo kuratoryjnego co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz minimum dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium sportowe będzie przysługiwać tym, którzy w konkurencjach indywidualnych będą finalistami zawodów szczebla co najmniej wojewódzkiego i uzyskają minimum dobrą ocenę z zachowania.

Z kolei na stypendium artystyczne mogą liczyć uczniowie, którzy zajmą jedno z trzech pierwszych miejsc w indywidualnych konkursach, przeglądach i festiwalach co najmniej na szczeblu wojewódzkim i uzyskają minimum dobrą ocenę z zachowania.

Poza tym rada gminy zadecydowała, że każdy uczeń będzie mógł liczyć na stypendium w każdej z wymienionych dziedzin, czyli naukowej, sportowej i artystycznej, a nie jak do tej pory tylko w jednej. Ponadto stypendia będą przyznawane raz w roku, a nie po każdym semestrze. Ich uroczyste wręczenie będzie się odbywać na gminnej gali a nie na apelach szkolnych.

Radni postanowili, że gmina będzie przyznawać nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe także dorosłym mieszkańcom, którzy do tej pory nie byli w ten sposób honorowani.

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-ulatwienia-dla-stypendystow,21046.html?p=1

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: