r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Oświata

IAS 24: Gimnazjaliści znowu ruszają na podbój Europy!
01-09-2015

IAS 24: Gimnazjaliści znowu ruszają na podbój Europy!

Po rocznej przerwie Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym będzie w nowym roku szkolnym ponownie współpracować z partnerami zagranicznymi. Od września w ramach programu "Erasmus+" placówki będą realizować projekt wymiany pod hasłem "European Possibilities", czyli "Europejskie Możliwości".
Partnerami trzydnickiego gimnazjum będą szkoły z Hiszpanii, Słowenii, Danii, Łotwy i Niemiec. Niemiecka placówka będzie koordynatorem wspólnego projektu i to ona zorganizuje w październiku pierwsze spotkanie.

Przez trzy lata młodzież będzie poznawać systemy kształcenia i rynki pracy. Koordynatorka projektu i jednocześnie nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum w Trzydniku Dużym Anna Skrzypek uważa, że temat jest bardzo ciekawy i może się okazać niezwykle użyteczny. - Mamy nadzieję, że gimnazjaliści lepiej poznają oczekiwania i wymagania europejskiego rynku pracy, a także dowiedzą się jakie możliwości daje młodemu człowiekowi Europa, zarówno w kontekście kształcenia, jak i rynku pracy. To zaś przyczyni się do lepszego planowania ścieżki kariery i znalezienia wymarzonej pracy - mówi Anna Skrzypek.
Podobnie jak w innych projektach, również teraz uczestnicy zajęć będą się ze sobą komunikować wyłącznie po angielsku, a pieniądze z programu "Erasmus+" zostaną wykorzystane na wizyty uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich. Dzięki temu młodzież będzie mogła poznać swoich rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje i kulturę, a to powinno się przyczynić do rozwijania ważnych w szkole i pracy umiejętności. Chodzi m.in. o zdolność do krytycznego myślenia, kreatywność, podejmowanie inicjatyw, twórcze rozwiązywanie problemów, rzetelna ocena własnej wartości oraz znajomość języków obcych. Efekty wspólnej pracy mają być na bieżąco zamieszczane na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej.

Projekt "Europejskie możliwości" będzie realizowany w Trzydniku Dużym i pozostałych szkołach do czerwca 2018 roku. Przed dwoma laty miejscowe gimnazjum zakończyło finansowany jeszcze z europejskiego programu "Comenius" inny projekt pod hasłem "SOUL - Sports Opporunities Unite Lives". Oprócz Polski uczestniczyły w nim placówki z Belgii, Francji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: