r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Oświata

Akademia wiedzy - kontynuacja
06-09-2018

Akademia wiedzy - kontynuacja

Uczniowie z gminy Trzydnik Duży kolejny rok za darmo będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele podnosić kwalifikacje zawodowe. Pieniądze na realizację drugiej edycji "Akademii wiedzy praktycznej" będą pochodzić z funduszy unijnych i będą wykorzystane także na doposażenie placówek.
Część szkoleń nauczyciele mają już za sobą. Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie ma się zakończy we wrześniu, a pierwsze zajęcia są planowane na październik.

Z unijnego wsparcia skorzysta 393 uczniów i 31 nauczycieli z pięciu szkół podstawowych - Łychowie, Rzeczycy Księżej, Rzeczycy Ziemiańskiej, Olbięcina i Trzydnika Dużego. Będą oni mogli brać udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających ich zdolności m.in. z matematyki, przyrody, geografii, fizyki, języka angielskiego oraz informatyki. W planach są też spotkania w kołach - programistycznym, przedsiębiorczym i dziennikarskim. Dzieci i młodzież będą również korzystać z doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej i logopedycznej oraz zajęć socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Dla nauczycieli przewidziano szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych metod nauczania, technologii i sprzętu oraz studia podyplomowe podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.
Unijna dotacja będzie również wykorzystana na doposażenie pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych i geograficznych oraz budowę "stref aktywności ruchowej" dla najmłodszych dzieci przy szkołach w Rzeczycy Ziemiańskiej i Woli Trzydnickiej. Pracownie mają otrzymać nowe pomoce dydaktyczne do końca października, a "strefy aktywności" powinny być gotowe miesiąc wcześniej.

Szacuje się, że realizacja projektu "Akademia wiedzy praktycznej II", która potrwa do końca lipca przyszłego roku, będzie kosztować ponad 1 milion 760 tysięcy złotych, które niemalże w całości będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego.


(fot. arch. UG Trzydnik Duży)
 
Źródło: ias24.eu
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: