r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Oświata

Nowoczesne nauczanie
14-07-2017

Nowoczesne nauczanie

Nauczyciele w gminy Trzydnik Duży spędzą część wakacji na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W sierpniu wezmą udział w szkoleniach z technik informacyjno-komunikacyjnych, a zdobytą wiedzę wykorzystają już w nadchodzącym roku szkolnym.

Trzydnicki samorząd szuka firmy, która poprowadzi zajęcia na temat pracy w chmurze, mobilnych urządzeń, tablic multimedialnych, narzędzi do wytwarzania informacji oraz elementów programowania. 

Skorzysta z nich 50 nauczycieli z pięciu placówek: Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym oraz szkół podstawowych w Olbięcinie, Woli Trzydnickiej, Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Księżej. Wszystkie szkoły biorą udział w projekcie "Akademia wiedzy praktycznej", na który gmina pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej.

Z unijnego wsparcia skorzysta także prawie 350 uczniów, którzy będą mogli za darmo brać udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających ich zdolności m.in. z matematyki, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, języka angielskiego oraz informatyki. W programie są również spotkania z doradcą zawodowym, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Pieniądze z Unii Europejskiej będą też wykorzystane na zakup tablic interaktywnych i laptopów oraz wyposażenia pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i przyrodniczej w wybranych placówkach.

Cały projekt "Akademia wiedzy praktycznej" ma być zrealizowany do końca lipca przyszłego roku, a środki na ten cel będą pochodzić z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Szacuje się, że wszystko może kosztować ponad 1 milion 450 tysięcy złotych, z czego 1 milion 378 tysięcy to środki unijne. 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: