r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Oświata

Przybory szkolne
10-02-2021

Rekrutacja 2021/2022 - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży, rozpocznie się w lutym bieżącego roku.

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o szczegółowym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także o terminach składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży oraz o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów.

 

 

Załącznik nr 1

 

Kryteria i harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

Uchwała Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 1344) określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży i przyznaje im następującą liczbę punków:

  1. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego - 5 punktów,

  2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, szkoły - 2 punkty,

  3. uczęszczanie kandydata do przedszkola w poprzednim roku szkolnym - 3 punkty.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

11.02.2021 - 26.02.2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 -31.03.2021

19.04.2021-23.04.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w  publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 09.04.2021

do 30.04.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2021

07.05.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

14.04.2021 - 16.04.2021

 

11.05.2021 -13.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2021

17.05.2021

Załącznik nr 2

 

Kryteria i harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

 

Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1122) określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej:

  1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 5 punktów,

  2. dziecko uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
   w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły – 4 punkty,

  3. rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracują na terenie obwodu danej szkoły – 3 punkty.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

22.02.2021 - 26.02.2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 -31.03.2021

19.04.2021 - 27.04.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 09.04.2021

 

 

do 30.04.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.04.2021

14.05.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

15.04.2021 -19.04.2021

 

11.05.2021 - 13.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2021

14.05.2021

 

Ikona pdfZarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz harmonogramu czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz postępowaniem uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [860.51 KB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: