r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Oświata

Gimnazjum budynek
19-11-2020

Stypendia dla uzdolnionych uczniów przyznane

Prawie 30 uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce, sporcie czy dziedzinach artystycznych, otrzymało stypendia wójta gminy Trzydnik Duży. Miejscowy samorząd przeznaczył na nie 19 tysięcy 900 złotych.

- W ten sposób nagradzamy naszą młodzież za ciężką pracę i motywujemy uczniów, by zdobywali kolejne sukcesy. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba stypendystów jest nieco mniejsza, ale wysokość środków, które przeznaczamy na stypendia, wzrosła - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Biorąc pod uwagę rok szkolny 2019/2020 na 28 stypendiów, 25 to stypendia naukowe, 2 sportowe i jedno łączone - naukowe i sportowe. Otrzymało je 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym, 9 ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej, 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olbięcinie i 3 ze Szkoły Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim.

Nagrody otrzymują uczniowie klas IV - VII i tegoroczni absolwenci szkół podstawowych. Jednorazowe stypendium wójta gminy Trzydnik Duży wynosi 700 złotych. W przypadku łączonego stypendium z dwóch dziedzin uczeń otrzymuje 1000 złotych.

By otrzymać stypendium naukowe trzeba mieć średnią co najmniej 5,3 i bardzo dobrą ocenę z zachowania albo zdobyć 100 procent punktów na egzaminie ósmoklasisty i mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania, lub być finalistą bądź laureatem konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego i mieć dobrą ocenę z zachowania.

Na stypendium sportowe zasługują uczniowie, którzy stanęli na podium zawodów o zasięgu przynajmniej wojewódzkim i mają dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium artystyczne przysługuje uczniom, którzy zajmą jedno z trzech pierwszych miejsc na przeglądach, festiwalach i konkursach także o zasięgu wojewódzkim i mają dobrą ocenę
z zachowania.

 

Źródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow-przyznane,24320.html?p=1

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: