r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
30-01-2020

XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Trzydnik Duży do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  2. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2020 rok,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzydnik Duży,
  4. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oświetlenia części Olbięcina,
  5. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasu drogowego dróg gminnych Gminy Trzydnik Duży,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  11. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XV sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: