r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy
30-08-2016

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy

Informuję, że XIX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. (środa) 
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia Statutu Gminy Trzydnik Duży;
  2. rozpatrzenia skarg na bezczynność Wójta Gminy;
  3. sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzydnik Duży;
  4. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzydnik Duży; 
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  6. zmian w budżecie gminy w 2016 r.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XIX sesji.


Przewodniczący Rady
 
Marek Kosikowski

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: