r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
21-11-2019

XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym;
  2. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Trzydnik Duży;
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XIII sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Ryszard Serafin
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna