r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
12-11-2019

XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2018/2019
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad XII sesji.
 
Przewodniczący Rady
Ryszard Serafin
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna