r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy
24-05-2016

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

Informuję, że XVII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)  

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2015 rok wraz z:
  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,
  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,
  4. dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2015 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2015 rok.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy w 2016 r.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XVII sesji.

 

 

Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski

                 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna