r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy
04-05-2016

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy

Informuję, że XVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. (piątek) 
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzydnik Duży”.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad XVI sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady
 
Marek Kosikowski

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna