r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

X sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
18-09-2019

X sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Trzydnik Duży.
  2. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  3. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad X sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna