r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
25-07-2019

IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na IX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce w formie dotacji celowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad IX sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna