r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
10-04-2019

VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Zapraszam na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr VI/43/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. zmiany uchwały Nr VI/44/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
  4. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad VII sesji.  

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna