r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
05-03-2019

VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym za 2018 r. oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży.
  2. Nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Trzydnik duży i za osiągnięte wyniki sportowe.
  3. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  4. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  5. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad VI sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna