r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

V sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
15-02-2019

V sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

V sesja VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmieniająca uchwałę Nr IX/52/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Trzydnik Duży w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  4. zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad V sesji.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna