r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Trzydnik Duży
14-11-2018

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Trzydnik Duży

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuję, że zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018- 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2018 r.

 

I sesja Rady Gminy Trzydnik Duży odbędzie się  21 listopada 2018 r. o godzinie 10.00  w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 59A.

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna