r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy
22-10-2015

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy

Informuję, że XI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 października 2015r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.

 4. Propozycje ulg podatkowych dla przedsiębiorców - informacja Starosty Kraśnickiego.

 5. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 6. Prezentacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 – 2020:

  a) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 – 2020.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a)   wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019;

  b)   wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy;

  c)    wynajmu lokalu użytkowego;

  d )  zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015;

 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

 9. Wolne wnioski i zapytania.

 10. Zamknięcie obrad XI sesji
Przewodniczący Rady
 Marek Kosikowski
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: