r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

X sesja Rady Gminy
18-09-2015

X sesja Rady Gminy

Informuję, że X sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. (środa) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.  
 6. Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 - 2020. 
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
  2. ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Trzydnik Duży zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzydnik Duży; 
  4. sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Trzydnik Duży; 
  5. zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu; 
  6. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 12 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 
  7. zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2014 r. 
  8. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015;
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad X sesji.
Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski

   

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: